Woonoutlet Alkmaar

Koedijkerstraat 22
1823 CR Alkmaar
Telefoon: 072 520 5700

Openingstijden:

maandag 12:00 - 17:30
di t/m wo & vr 09:30 - 17:30
do koopavond 09:30 - 21:00
zaterdag

09:30 - 17:00

Iedere zondag       

12.00 - 17:00

 

Woonoutlet Utrecht

Hertogswetering 171
3543 AS Utrecht
Telefoon: 030 241 3161


Langs de A2, afslag 7 naast Karwei en McDonald's

NIEUW!! eerste 2 uur GRATIS PARKEREN

Openingstijden:

maandag 12:00 - 18:00
di t/m do 10:00 - 18:00
vrij  koopavond 10:00 - 21:00
zaterdag 10:00 - 18:00
Iedere zondag    

    12.00 - 17:00

 

Woonoutlet Zutphen

Pollaan 50G
7202 BX Zutphen
Telefoon: 0575 54 6039

Openingstijden:

maandag 12:00 - 18:00
di t/m do 10:00 - 18:00
vr koopavond 10:00 - 21:00

zaterdag

zondag

10:00 - 17:00

12:00 - 17:00

 

Iedere Zondag!

koopzondag          12:00 - 17:00

 

 

Algemene informatie:

Service
Contact
Nieuwsbrief
Disclaimer
Vacatures


CBW keurmerk

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

 

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatioe geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderzins.

 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit in of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie, die door middel van de site verkregen is. De Woonoutlet garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

 

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeradenom onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de site verkregen informatie. De informatie op de site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingenkunnen te allen tijde met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Copyright

Een bezoeker/ster van de site van de Woonoutlet mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de Woonoutlet (Ook niet via een eigen netwerk).

 

Privacy Beleid

De Woonoutlet vindt het absoluut belangrijk om de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. De Woonoutlet zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij U hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. U ontvangt ongeveer een keer per maand een nieuwsbrief met daarin nieuws omtrent de Woonoutlet, de folder digitaal en aanbiedingen van producten.

 

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken bijgehouden. Informatie zoals bezoek, aantallen en frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door U verstrekte persoonsgegevens.

 

 

 
©2011 Woonoutlet - Realisatie New Limit
[ Log On ]